Bubble Shooter er et av verdens mest spilte nettspill, og det handler om å få tre eller flere baller ved siden av hverandre, slik at de forsvinner. Du skyter ut boblene ved å trykke på venstre musetast, og velger retning med musen. Du vil her på Bubbleshooter.no finne andre varianter av Bubble Shooter, du finner linker til disse til høyre.

Lær mer om Bubble Shooter.
Andre bubble shooter spill:

Bubble Shooter Xmas Fun

Bubble Shooter Woobies


Bubble Hit: Halloween


Bubble Mania

Bubble Spinner

Bubble Shooter Deep Pearl